Materi S2C  : Selasa, 31 Juli 2018       Durasi: 20 Menit

Nats           : Efesus 4:2

Tema         : Dampak Kerendahan Hati

PENDAHULUAN.   

Allah menghargai pertobatan dan sikap kerendahan hati: Bahkan kepada orang-orang yang tadinya mempraktekkan hal-hal yang sangat jahat dihadapan-Nya. Akan tetapi apabila mereka bertobat dan merendahkan diri Di hadadapan Allah serta memohon belaskasihanNya, tentu Allah akan mengampunidan memulihkan keadaannya. Seperti pada kisah Raja Manasye anak dari Hizkia mengajak penduduk Yehuda dan Yerusalem untuk beribadah kepada baal, dan melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hatiNya-2Taw.33:6, 9.

Ketika ia ditegur Allah, tetapi tidak dihiraukan maka Allah mendatangkan raja Asyur, kemudian membelenggunya dan membawa ke Babel, kemudian ia sangat merendahkan diri kepada Allah. Raja Manasye berdoa dan Allah mendengar permohonannya dan Allah memulihkan kekuasaannya kembali sebagai raja; demikianlah Raja Manasye belajar kerendahan hati dan mengakui bahwa Tuhan itu Allah yang benar-2 Taw.33:9, 12-13;1Raj.21:27-29.

 

KALIMAT KUNCI (KAL_KUN):  Dampak Kerendahan Hati?

  1. Kerendahan hati akan membimbing seseorang di jalan yang benar

Maz.25:9 Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati.  Jadi, orang yang mencari kemuliaan melalui keangkuhan akan gagal, misalnya: Raja Uzia dari Yehuda. Kurangnya kerendahan hati, menyesatkan Uzia, dan kejatuhanlah akibatnya-2 Taw.26:16-21.

Ketika Daud berdosa, ia ditegur oleh nabi Natan. Daud segera merendahkan diri di hadapan Allah-2 Sam.12:9-23. Kerendahan hatinya mempunyai andil besar dalam memperoleh kembali perkenan Allah-2 Sam.24:1,10. Kerendah hati akan membantu kita berjalan di jalan yang benar, dan tidak akan kehilangan berkatNya. Allah tentu ingin membimbing kita kepada jalanNya, namun hal itu bergantung pada kerendahan hati kita-Maz.25:9; Maz.75:8 Ams.18:12; 22:4.Berikan ilustrasi!

 

  1. Sikap kerendahan hati membantu kita pada masa yang sulit

Kerendahan hati dapat sangat membantu kita ketika menghadapi tantangan berupa kesulitan. Sewaktu ada malapetaka, kerendahan hati membuat orang sanggup bertahan serta bertekun dan melanjutkan pelayanannya kepada Allah. Daud mengalami banyak kesulitan. Tetapi ia tidak pernah mengeluh kepada Allah atau meninggikan dirinya terhadap orang yang diurapi Allah- 1 Sam. 26:9-11, 23. Daud mempertunjukkan kerendahan hati, sehingga ia terhindar dari malapetaka-2Sam.16:5-14; 2Taw.12:6-7, 12. Berikan ilustrasi!

 

  1. Sikap kerendahan hati membawa kita dekat dengan Tuhan

Tanpa sadar ketika kita sombong dapat menjauhkan diri dari Allah dan dari orang-orang lain. Allah menetapkan diri-Nya menentang orang yang sombong-Yak. 4:6.

Dekat dengan Tuhan akan menyelamatkan kita. Salah satu dari sekian banyak janji Tuhan terhadap orang yang rendah hati yaitu Keselamatan, itu sebuah anugerah yang terbesar yang bisa kita peroleh. Dan itu diberikan kepada kita apabila kita memiliki sikap rendah hati. Bukan hanya keselamatan dari bahaya, sakit penyakit dan sebagainya, tetapi keselamatan jiwa yang kekal sifatnya. Itulah yang dimahkotai Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati-Maz.149:4.

 

Kesimpulan. Milikilah sifat rendah hati, teruslah ingatkan diri kita untuk itu, dan itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan.”Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman.”Ams.16:5. Amin. Berilah ilustrasi/kesaksian untuk aplikasi.

Loading...